Другие новости Минска и Минской области на этот час
Добавь свою новость бесплатно - здесь
Актуальные новости сегодня от ValueImpression.com


Опубликовать свою новость бесплатно - сейчас


Лукашенко в Минске

Трите «НЕ» на Русия: Без неутрален статут Молдова няма бъдеще

30

На 22 септември столицата на Молдова беше домакин на конференция „Основи на устойчивото развитие и сигурността за бъдещето на Република Молдова“. Срещата беше организирана от информационния портал eNews.md с подкрепата на консултантската компания Intellect Group, Фондацията за демокрация и прогрес и обществената организация SPERO. Както отбеляза главният редактор на информационния портал Enews.md Юлия Семьонова, събитието […]

Трите «НЕ» на Русия: Без неутрален статут Молдова няма бъдеще

На 22 септември столицата на Молдова беше домакин на конференция „Основи на устойчивото развитие и сигурността за бъдещето на Република Молдова“.
Срещата беше организирана от информационния портал eNews.md с подкрепата на консултантската компания Intellect Group, Фондацията за демокрация и прогрес и обществената организация SPERO.

Трите "НЕ" на Русия: Без неутрален статут Молдова няма бъдеще

Както отбеляза главният редактор на информационния портал Enews.md Юлия Семьонова, събитието се провежда за трета поредна година и всеки път разширява географията на участниците. Този път на дискусионната платформа може да се срещнат известни експерти от Австрия, Беларус, Румъния, Русия, САЩ, Украйна и Швейцария.

Лектори бяха:
Игор Котлер, президент и изпълнителен директор на Музея за правата на човека, свободата и толерантността MHRFT; Експертът от фондация «Анатолий Собчак» Сергей Станкевич; Докторът на политическите науки Анатолий Ткач; Директорът на аналитичния център «Актуална концепция» Александър Шпаковски.

По време на конференцията специалното внимание на експертите беше насочено към два основни въпроса: първо — поддържане на междуетническата хармония в такава сложна и многоетническа държава като Молдова; второ — разработването на приемлив модел на геополитически неутралитет в трансформиращия се свят, който би създал по-добри предпоставки за развитие на републиката.

Ораторите обясниха, че през последните години се наблюдава ескалация на геополитическата конкуренция между водещите държави и световните центрове на сила, което провокира сътресения и несигурност в съвременните международни отношения, а също така води до трансформация на съществуващия световен ред и изгражда разделителни линии.

Според експертите настоящата ситуация е особено опасна за такава мултиетническа държава като Молдова, където заедно живеят няколко групи население: молдовци, съветски молдовци, постсъветски молдовци, румънци, руснаци, украинци, гагаузи, българи, евреи, цигани, арменци, азербайджанци, гърци, белоруси, таджики, поляци и др.

„През последните години интересът към въпросите на малцинствата се увеличи. Според мен един от вътрешните проблеми на молдовското население са молдовците или румънците. Днес около 60% от тези, които говорят молдовски, се асоциират с молдовците, 30% с румънците и 10% са с неопределена идентификация. Както показаха последните избори, броят на юнионисти намаля значително.

Най-големият проблем е Приднестровието. Конфликтът се основава на политически проблеми. Разбира се, отделянето на която и да е част от страната от основната има смисъл в създаването на демократично общество. Има и друга страна — молдовците от Приднестровието. Това е остър проблем, който все още не е решен. Гагаузите. Някои кръгове ги представят като сепаратисти. Съществува и предубедено отношение към ромите, азербайджанците и таджиките. Всички тези фактори водят до нестабилност в страната.

Русофобията и романофобията могат да доведат до обществен взрив», каза Игор Котлер.

Друго решение по въпроса за устойчивото развитие на сигурността на бъдещето на Република Молдова в трансформиращия се свят, смятат анализаторите, може да бъде призивът на държавата към институциите за неутралитет. Експертите подчертаха, че неутралитетът на Молдова трябва да се превърне в много обединяващия фактор, който ще укрепи връзките в страната.

„В съвременните условия неутралитетът на Република Молдова може да се превърне в обединяващ елемент за цялото общество. Например швейцарският опит демонстрира не само обединяващата роля на неутралитета в обществото, но и предимствата, които една неутрална държава има в международните отношения.

Геополитическото разположение на Република Молдова между двете интеграционни обединения и центрове на сила, при условие на засилване и международното признаване на неутралитета, отваря нови възможности за сътрудничество, както със Запада, така и с Изтока.
Перспективата за укрепване на неутралитета на Република Молдова в страната и на международно ниво е в състояние да „потуши“ геополитическия разкол в обществото и в политическия дискурс, допринасяйки за оттеглянето на политическите елити от геополитическите спорове и концентрацията на сили за развитие на стратегическото планиране във вътрешната и външната политика “, обясни Анатолий Ткач.
В същото време експертите отбелязаха, че местоположението на Молдова на геополитическата карта на света, където тя се намира сред няколко големи наднационални обединения и центрове на сила, при условие че се изгради ефективна политика на държавен неутралитет, се отваря перспективи за развитие на републиката както на Запад, така и на Изток.
„Перспективата за укрепване на института на неутралитета на Република Молдова в страната и на международно ниво е в състояние да „потуши“ геополитическия разкол в обществото и в политическия дискурс, допринасяйки за оттеглянето на политическите елити от геополитическите спорове и концентрацията сили за развитие на стратегическото планиране във вътрешната и външната политика.
Неутралитетът като форма на разрешаване на конфликти неизменно остава в международната практика и доказва своята жизнеспособност. За вътрешната политика на държавата той играе ролята на своеобразен филтър, предпазващ страната от негативните последици от конфронтацията на външни сили.
Неутралитетът дава възможност вниманието да се съсредоточи върху ефективното решаване на вътрешните проблеми на държавата. В същото време неутралитетът позволява развитието на международното сътрудничество в контекста на собствените национални интереси, създавайки предпоставки за прагматично, взаимноизгодно и добросъседско съществуване на народите“, заключи Ткач.
Ораторите подчертаха, че формирането на неутрален статут не трябва да отрича защитата на собствените национални интереси и борбата за държавен суверенитет срещу външна намеса. Никой не гарантира, че големите играчи ще поискат да се съобразяват със статута на младата република, която е решила да излезе от блоковата конфронтация.
„За Молдова изграждането на неутрална държава се разглежда като оптималното решение на много въпроси, но не трябва да се очаква външните партньори да се съобразяват с този статут. Вероятно се отнасяхме донякъде илюзорно към действията на нашите западни партньори, които пристигнаха в Минск и обсъдиха въпросите за неутралитета на различни места.
По-късно стана ясно, че Западът подкрепя идеята за неутралност на думи. Но всъщност тези срещи станаха входна точка в правителствените структури и системите за сигурност. Истинската цел стана очевидна след президентските избори, когато в страната се направи опит за държавен преврат, според официалната позиция на Минск. Сега, когато се разглежда проектът за новата Конституция, става въпрос за изключване на такава норма от Основния закон на държавата. Въпреки това Беларус играеше и все още играе важна роля като посредник при уреждането на конфликта в Югоизточна Украйна“, каза Александър Шпаковски.
От друга страна, уточняват анализаторите, ако става въпрос за Русия, която също увеличава влиянието си в постсъветското пространство и в балтийските страни, тогава нейната позиция ще бъде по-прозрачна и предвидима за съседите й: сферата на влияние на Москва е не силовото влияние или намеса, а миротворчеството и поддържането на регионалната стабилност и сигурност.
„Русия разглежда своята сфера на влияние като миротворческо присъствие и поддържане на сигурността по границите си. Тоест това не са някакви форми на административен и политически контрол.
Руската трактовка на сферата на влияние се основава на трите «не»-та.
Не се приближавайте, не разполагайте, не заплашвайте.
Не приближавайте военно-политическите блокове до границите на Русия, не разполагайте войски и оръжия, които може да се възприемат като враждебни.
Не провеждайте политика, която може да се счита за заплашителна.
Това е достатъчно условие държавите в съседство с границите на Русия да се разглеждат като приятелски и като партньори. Това е концепцията, която се оформи в политиката и в експертните среди в Русия. Ако се придържате към ясно определени правила, които Русия е установила, тогава сферите на влияние могат да допринесат за подреждането и развитието на някои общи форми на ефективно съжителство в региона“, каза Сергей Станкевич.
Ако обобщим гореказаното, то в резултат на конференцията „Основите на устойчивото развитие и сигурността за бъдещето на Република Молдова“, проведена в Кишинев, експертите идентифицираха ключови стратегически насоки за държавата, установиха потенциалните точки на растеж и подчертаха потенциалните опасности — червените линии.

Извод:

Движението към неутралитет в рамките на международното позициониране на Република Молдова е една от най-обещаващите възможности за развитие. То позволява формирането и укрепването на националната идентичност, диверсификацията на разнообразите геополитическите рискове и осигуряването на стабилно развитие във всички области на държавната дейност.

Движението към официалното признаване на неутралния статут на Република Молдова може да увеличи привлекателността на държавата за международните партньори и да засили както интеграционните процеси, така и сътрудничеството с наднационалните асоциации на Запад и Изток, действайки като инструмент за защита на националните интереси.

Източник: eNews.md

Петя Паликрушева

Трите «НЕ» на Русия: Без неутрален статут Молдова няма бъдеще

Комментарии

Комментарии для сайта Cackle

Читайте на 123ru.netДругие популярные новости дня сегодня


123ru.net — быстрее, чем Я..., самые свежие и актуальные новости Минска — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Минска или других населённых пунктов Минской области мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Минске можно самостоятельно через форму.Новости 24/7 Все города России
m123n 8 off
m123n 9 off

Загрузка...


Топ 10 новостей последнего часа в Минске и Минской областиЗагрузка...


Персональные новости

123ru.net — ежедневник главных новостей Минска и Минской области. 123ru.net - новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Минска — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня - в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net - мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту - 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся "время" - наше и Ваше (у каждого - оно своё). Время - бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. Отели в Минске — здесь. Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно - здесь.Загрузка...


Новости России
Загрузка...

Экология в России и мире

Стартует Открытый молодежный интернет-конкурс фотографий «В объективе большая страна».

Путин в России и мире

Путин наградил Бутмана орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени


Лукашенко в Минске
Минск

Президент Литвы хочет показать Лукашенко, что Евросоюз «готов защищать себя»
123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.


Moscow.media


Зеленский в Украине и мире

На Украине раскрыли в словах Лаврова послание Зеленскому от Путина


Навальный в России и мире

Главред «Эха Москвы» Венедиктов — про новых врагов Кремля после Навального и Бузову и Трампа как СМИ новой эпохи

Другие наши проекты


В Архангельске открылся фестиваль «Международные Дни Джаза»VIP

Как научиться понимать современную музыку
Українські новини

Місцеві вибори рік потому: хто з мерів виконує обіцянки, а хто – ніНовости 24 часа

Как научиться понимать современную музыкуGame News

Meet holo-ghouls, galactic Yeti, and a psychic octopus in surreal adventure GrowbotМинск

Белоруски екс полицаец учествувал во убиства на опозиционериNews Every Day

5 Classic Soup Recipes To Warm You Up On A Cold DayИнтернет

Внедрение системы «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» в Агрофирме «Птицефабрика Сеймовская»Минск

В Минске будут судить школьника и студента, укравших из квартиры знакомого 11 000 долларовАлександр Розенбаум

В ковидном госпитале Брянска умер «крестник» Александра РозенбаумаМинск

Двое украинских военных ранены: оккупанты 4 раза обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеATP

Теннисист Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATPГлавред «Эха Москвы» Венедиктов — про новых врагов Кремля после Навального и Бузову и Трампа как СМИ новой эпохиHyundai

Водитель Hyundai на скорости протаранил вход в итальянский ресторан и попал на видеоО том, как новые технологии помогают диагностировать заболевания печениГлавред «Эха Москвы» Венедиктов — про новых врагов Кремля после Навального и Бузову и Трампа как СМИ новой эпохи
Частные объявления в Минске, в Минской области и в России


Загрузка...

Загрузка...Фогель

Соучредитель закрытого бара «Фогель» — о сборе средств на переезд, прибыли заведения и проблемах с закономМинск

«Ласковое телятко двух маток сосет!»: Как на Украине хотят наладить отношения с РоссиейДочерние проекты от 123ru.net